• Quả nhàu tươi - Trái nhàu tươi chín đều to đẹp ở Hà Nội và miền Bắc