• Viên nhàu khô nguyên chất từ trái nhàu già chín phơi khô