Các chương trình khuyến mãi của công ty dành tặng quý khách

  1. Đối với khách mới

  • Miễn phí vận chuyển với đơn hàng có giá trị trên 500.000 tại khu vực Hà Nội
  • Miễn phí vận chuyển với đơn hàng giá trị trên 1 triệu trên khắp cả nước.
  1. Đối với khách hàng cũ.

  • Miễn phí vận chuyển với đơn hàng có giá trị trên 500.000 tại khu vực Hà Nội
  • Miễn phí vận chuyển với đơn hàng giá trị trên 1 triệu trên khắp cả nước.
  • áp dụng mức triết khấu theo đại lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất