0936186369

Tag Archives: bột trái nhàu

trái nhàu phơi khô, sau nghiền trở thành bột trái nhàu. Có rất nhiều loại bột trái nhàu, nhưng không phải loại nào cùng tốt. Chia sẻ các phân biệt và nhận biết loại bột nhàu chất lượng.