0936186369

Tag Archives: cây nhàu

Cây nhàu thuộc họ Cafe thường mọc ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Là loại cây dễ trồng dễ canh tác và có giá trị kinh tế cao. Chia sẻ cách trồng và canh tác cây Nhàu. Cách nhân giống mở rộng và phát triển cây nhàu.